Пчеларска ферма "Бормалийски" извършва опрашване на земеделски култури като транспортира пчелни семейства непосредствено до самите насаждения.

За тази цел фермата е пригодена за подвижно пчеларство и кошерите се местят оборудван камион с кран и тежкотоварна платформа.

Пчелоопрашването като важно звено в технологията на отглеждане на ентомофилните култури способства за увеличаване на добивите, подобряване на качеството на плодовете и семената и повишаване на жизнеността на поколенията на растенията. Освен това опрашвайки ентимофилните растения, медоносните пчели поддържат екелегичното равновесие и опазват природната среда, запазвайки видовото разнообразие в растителния и животински свят. Проведени проучвания показват, че от всички насекоми, участващи в опрашването на повечето растения, на медоносната пчела се пада от 85 до 98% от опрашителната дейност, т.е. тя е основен опрашвач. А добивите от опрашените земеделски култури се вдига до 40%.

Галерия »

Видео »

Уеб дизайн: КАСОФИС